Informacje dla kandydatów

Pętla potęgą jest i basta

Poniższa pętla oblicza wartość y=xn, dla nieujemnej wartości całkowitej n:

y = 1.0; for(i = 0; i < n ; i++) y *= x;

N-ta potęga zostaje obliczona za pomocą n mnożeń.

Napisz obliczanie n-tej potęgi jak najmniejszą liczbą mnożeń.

Wskazówka: x32  można policzyć za pomocą pięciu mnożeń.