Informacje dla kandydatów

Rekrutacja lipiec 2018

Studia stacjonarne I stopnia

Politechniczny serwis rekrutacyjny

Informacje o rekrutacji znajdują się na stronie rekrutacja.pwr.edu.pl

Kontakt

Prodziekan ds. badań naukowych i promocji dr hab. inż. Marek Klonowski
Katedra Informatyki
Politechnika Wrocławska
Wydział Podstawowych Problemów Techniki