Specyfika naszych studiów

Cechą charakterystyczną naszych studiów jest dosyć duża dawka zajęć o charakterze matematycznym. Służą one do opanowania precyzyjnych technik projektowania, dowodzenia poprawności oraz optymalizacji algorytmów i protokołów, czyli - krótko mówiąc - są podstawą zaawansowanych gałęzi informatyki. Program zawiera też pewną liczbę zajęć z fizyki, fizyki technologii informacyjnych i elektroniki. Są one niezbędne, aby móc współpracować ze specjalistami z tych dziedzin. Na zajęciach humanistyczno-menadżerskiech omawiane są zagadnienia prawne i administracyjne na jakie napotyka informatyk w swej pracy.
Stacks Image 26
Na powyższym wykresie porównano liczbę godzin przedmiotów matematycznych na wybranych czterech wrocławskich kierunkach Informatyka:
 • na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki PWr
 • na Wydziale Informatyki i Zarządzania PWr
 • na Wydziale Elektroniki PWr
 • na Uniwersytecie Wrocławskich
Przy porównywaniu programów studiów I stopnia uwzględniliśmy jedynie kursy obowiązkowe w programach obowiązujących od października 2012.

Źródła danych o programach studiów:
Główny nacisk w trakcie studiów kładziemy na algorytmikę, czyli na naukę o algorytmach, gdyż chcemy Cię wykształcić na projektanta systemów informatycznych. Oczywiście, nauczysz się u nas również dobrze programować. Po pierwszym etapie studiów będziesz znał około 7 języków programowania, po drugim - około 12, a po trzecim będziesz miał kłopoty z ich policzeniem i będziesz wiedział, że te liczby nie mają większego znaczenia. Oprócz samych języków programowania poznasz też szereg nowoczesnych technologii programistycznych.

Algorytmika ma się do programowania mniej więcej tak jak poezja do języka naturalnego. Większość Polaków potrafi w miarę poprawnym języku polskim formułować w miarę sensowne wypowiedzi, lecz niewielu z nich potrafi napisać godny uwagi utwór literacki. Programować też potrafi wiele osób. Podstaw programowania można nauczyć się bez trudu w szkole średniej.

A jak sądzisz, ile z osób umiejących programować zna złożoność obliczeniową pętli:
for(i=1; i <= N; i++)
 for(j=i; j <= N; j++)
  for(k=j; k <= N; k++)
  {
   op(i, j, k);
  }
gdzie op(i,j,k) jest operacją o stałym koszcie obliczeniowym? Spójrz na oddzielną stronę gdzie pokażemy przykład analizy pewnego zagadnienia.

Algorytmika zajmuje się jądrem systemów informatycznych. Posługując się analogią do budowy mostów, algorytmika zajmuje się zarówno architekturą mostu jak i jego projektem technicznym. Oczywiście, każdy most oprócz zaprojektowania trzeba wybudować i do tego potrzebny jest wysiłek robotników, inżynierów, administracji... Podobnie, informatyka nie kończy się na zagadnieniach algorytmicznych - potrzebne są również rzesze dobrze wykwalifikowanych "robotników". Ale i tu wymagania stopniowo wzrastają - powstaje coraz więcej narzędzi automatyzujących proste czynności programistyczne.

Studia Informatyczne na WPPT są dosyć trudne (czy warto marnować czas na łatwe studia?). Zawierają sporą dawkę matematyki, pewną dawkę fizyki i nauk technicznych.

Warto abyś wiedział, że w roku 2010 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oceniło WPPT PWr oraz Wydział Matematyki i Informatyki UWr jako jednostki kategorii 1, Wydział Elektroniki PWr jako jednostkę naukową kategorii 2 zaś Wydział Informatyki i Zarządzania jako jednostkę kategorii 3. Jednostki naukowe ocenione są w skali od 1 do 5, przy czym kategoria 1 jest kategorią najwyższą. Ocena wystawiana na podstawie poziomu działalności naukowej oraz zastosowań praktycznych wyników badań.

Pełen wykaz kursów znajdziesz na stronie naszej Katedry Informatyki.

Stacks Image 845
Współczesny informatyk musi funkcjonować na rynku międzynarodowym i posługiwać się sprawnie językiem angielskim. Dotyczy to również pracy w Polsce! Dlatego staramy się promować znajomość języków obcych wśród naszych studentów. Na wyższych latach coraz większy odsetek zajęć prowadzony jest po angielsku. Z zadowoleniem stwierdzamy, że młodzież coraz lepiej sobie z tym radzi. Jednak angielski to nie wszystko. Coraz istotniejsza jest znajomość drugiego języka obcego. Z tego między innymi względu otworzyliśmy w bieżącym roku, we współpracy z Instytutem Konfucjusza, ponadprogramowe kursy języka chińskiego dla naszych studentów. Uczymy się też sami ze względu na rosnące nasze kontakty naukowe z krajami Dalekiego Wschodu.

Zdajesz już pewnie sobie sprawę, że na studiach informatycznych na WPPT będzie trzeba intensywnie się uczyć. Jednak warto to robić. Spójrz na stronę z informacjami, na której znajduje się tabela z danymi GUS'owskimi o średnich w różnych grupach zawodowych.