Program I roku

Początkowo możesz być zaskoczony dużą liczbą wykładów z kursów matematycznych i fizycznych. Jak widać na poniższym wykresie już od trzeciego semestru (początku drugiego roku studiów) większość stanowią wykłady informatyczne.
Stacks Image 362
Z planów studiów wynika, że na pierwszym roku masz wiele przedmiotów o charakterze podstawowym. Liczba przedmiotów czysto informatycznych wzrasta wraz z kolejnym semestrami. Z rysunku odczytać możesz tygodniową liczbę godzin wykładów. Nie jest uwzględniona na nim liczba dodatkowych zajęć (ćwiczeń i laboratoriów), a niektóre kursy, na przykład "Projekt programistyczny", nie mają żadnego wykładu, gdyż praca odbywa się tylko w laboratoriach.
Tutaj znajdziesz kilka informacji o kursach na pierwszym roku. Ograniczamy się tylko do pierwszego roku, gdyż jest on dla większości studentów najtrudniejszym momentem na studiach. W poniższych dwóch tabelach literą W oznaczamy tygodniową liczbę godzin wykładów, C - ćwiczeń, L - laboratoriów. Po wybraniu konkretnego kursu zostaniesz przekierowany na stronę z krótkim jego opisem. Koniecznie odwiedź te strony - dowiesz się z nich co Cię czeka na pierwszym roku studiów.