Problemy społeczne i zawodowe informatyki

Stacks Image 707
W ramach kursu zapoznasz się z zasadami funkcjonowania systemu prawa tj. reguł interpretacji oraz realizacji norm prawnych.

Zrozumiesz podstawowe zasady prawa cywilnego, zasady działania administracji publicznej oraz podstawowe reguły dotyczące działalności gospodarczej.

Omówione zostaną zasady funkcjonowania systemu karnego w zakresie związanym z działalnością informatyczną.

Poznasz zasady ochrony własności intelektualnej wynikające z prawa autorskiego, prawa patentowego i praw pokrewnych.

Zapoznasz się z zasadami świadczenia usług drogą elektroniczną, regułami związanymi z dokumentami elektronicznymi i ich ochroną oraz z przetwarzaniem danych osobowych.

Dodatkowe materiały