Program studiów obowiązujący od X 2012

Dokładne plany i programy studiów znajdziesz na stronie naszej Katedry Informatyki:

Tutaj przedstawiamy jedynie informacje o zaplanowanych kursach naszego kierunku Informatyka.

Studia I stopnia (inżynierskie)

Studia trwają 7 semestrów tj. 3,5 roku. Na stronie Studia I stopnia znajdziesz wykaz kursów na studiach inżynierskich I stopnia. Poza informacją o kursach, liczbie punktów ETCS, liczbie godzin różnych form zajęć i formie zaliczenia (egzamin/zaliczenie) znajduje się tam również wykaz kursów wybieralnych. Począwszy od czwartego semestru pojawiają się w planie studiów kolejne kursy do wyboru. Będziesz musiał przez całe studia I stopnia zaliczyć 11 takich kursów, przy czym wybierać będziesz z oferty 26 kursów wybieralnych.
Stacks Image 575
Diagram zamieszczony po lewej stronie zawiera kursy wykładane podczas studiów pierwszego stopnia (klikając na nim można pobrać dokument PDF).

Między kursami zaznaczono dwa rodzaje relacji:
  • linią ciągłą zaznaczono, kursy na których wykładana jest wiedza potrzebna jaką trzeba wcześniej opanować;
  • linią przerywaną zaznaczono, które kursy poleca się do wcześniejszego zaliczenia.
W przypadku kursów wybieralnych umieszczono je w najwcześniejszym semestrze po ukończeniu kursów wymaganych i zalecanych, przy czym zapisy na nie mogą być w terminie późniejszym.

Studia II stopnia (magisterskie)

Studia II stopnia trwają 3 semestry tj. 1,5 roku. Możesz wybrać na nich jedną z dwóch specjalności:
Podczas studiów II stopnia będziesz musiał zaliczyć pięć kursów do wyboru z puli 23 kursów wybieralnych.