Nasz zespół naukowo-dydaktyczny

Stacks Image 12
Na powyższej mapie zaznaczyliśmy niebieskimi markerami ośrodki z którymi nasza grupa utrzymuje kontakty naukowe. Czerwone markery oznaczają miejsca w których członkowie naszej grupy byli na konferencjach lub wygłaszali referaty w ostatnich trzech latach. Żółty marker oznacza miejsca, w których przebywaliśmy wypełniając oficjalne zadania publiczne.

Zajmujemy się algorytmiką, bezpieczeństwem komputerowym, systemami P2P, systemami Ad Hoc, optymalizacją, algebrą komputerową, algorytmami zrandomizowanymi, "pervasive computing", systemami informacyjnymi i wieloma innymi bardzo praktycznymi zagadnieniami.

Prowadzimy współpracę naukową z wieloma ośrodkami badawczymi na świecie. Bierzemy udział w realizacji międzynarodowych przedsięwzięć naukowych. Angażujemy się również w duże badania w Polsce. Dzięki temu wiemy jakimi problemami zajmuje się w chwili obecnej światowa informatyka, śledzimy te badania i włączamy się w nie. Bezpośrednim efektem tych kontaktów jest ciągła aktualizacja programów nauczania: dopasowujemy je do aktualnego stanu wiedzy oraz profilu bieżących badań.

Liderzy zespołu

Jacek Cichoń

Stacks Image 19
Pracuję na PWr na stanowisku profesora zwyczajnego. Do roku 2001 pracowałem na Uniwersytecie. Obecnie moje badania koncentrują się na algorytmice, systemach P2P, sieciach Ad Hoc, sieciach sensorów, pewnych zagadnieniach bezpieczeństwa, ale też nie zapomniałem o czystej matematyce. Przez kilka lat zajmowałem się projektowaniem, realizacją i wdrażaniem rozproszonych baz danych i systemów doradczych. Zajmowałem się biznesem (computer science) i współpracowałem z administracją publiczną w realizacji i wdrażaniu kilku systemów informacyjnych, ale już mnie to znudziło.

Ukończyłem studia matematyczne i do roku 2003 zajmowałem się teorią mnogości oraz teorią miary. Udało mi się wykryć kilka fajnych własności zbiorów niemierzalnych i zbadać kilka ciekawych modeli teorii mnogości (wiem, że są to trudne pojęcia, ale czymś się chcę się tu pochwalić). Wyjaśniłem o co chodzi z równoważnością definicji Heinego i Cauchyego ciągłości funkcji. Informatyką praktyczną zajmowałem się w zasadzie bez przerwy od czasu ukończenia studiów. Ale naukowe badania informatyczne zacząłem prowadzić od roku 2004.

Nie cierpię obowiązków formalnych, zebrań, narad, pisania sprawozdań. Lubię się uczyć, myśleć, rozwiązywać prawdziwe problemy (nie lubię konkursów - wolę walczyć z prawdziwymi problemami, a nie z zadaniami wymyślanymi przez innych ludzi). Ostatnio trochę polubiłem podróżowanie. Interesuje mnie (poza, oczywiście, informatyką i matematyką) fizyka, biologia, astronomia, geologia (czyli, mniej więcej "science"). A gdy głowa mi się przegrzeje, to lubię pływać, czytać science-fiction, literaturę popularno-naukowa i - od czasu do czasu - prawdziwą, dobrą literaturę.

więcej...

Mirosław Kutyłowski

Stacks Image 24
Od 2000 roku pracuję na PWr, jako profesor zwyczajny. Pracowałem w wielu dziedzinach informatyki. Obecnie najwięcej uwagi poświęcam obliczeniom rozproszonym i zagadnieniom bezpieczeństwa, oraz transferowi technologii w obszarze e-government. Stąd miałem i mam przyjemność współpracować nie tylko z biznesem, ale i instytucjami takimi jak Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, czy Rada Europy. Długi okres pracy zawodowej spędziłem w Niemczech. Zdecydowałem się wrócić.

Gdy ukończyłem studia matematyczne w 1980 roku zdecydowałem się zająć informatyką Moja kariera naukowa wiodła przez jej różne dziedziny - od teorii obliczeń, przez teorię automatów, obliczenia równoległe, do algorytmów rozproszonych i zagadnień bezpieczeństwa. Ścieżka wiodła także przez różne miejsca pracy: Uniwersytet Wrocławski, Brooklyn College CUNY, Technische Hochschule Darmstadt, Heinz-Nixdorf Institut Paderborn, Uniwersytet Adama Mickiewicza, TP Internet.

W dniu 1.10.2000 osiadłem na Politechnice Wrocławskiej i rozpocząłem wykonywać zadanie postawione przez ówczesnego dziekana WPPT, prof. R.Grząślewicza, utworzenia silnego ośrodka naukowego w zakresie informatyki o zabarwieniu matematycznym. Zadanie wykonaliśmy, choć nieco inaczej: działamy również w zakresie nauk technicznych (miałem ostatnio zaszczyt zostać laureatem konkursu MISTRZ w naukach technicznych Fundacji Nauki Polskiej), zajmujemy się również pracami na pograniczu informatyki i prawa. Stąd też staramy się aktywnie wspierać instytucje państwowe w zakresie informatyzacji. Od ponad 2008 roku współpracuję aktywnie z MSWiA.

Wiele lat życia spędziłem w Niemczech, niektóre miejsca w tym kraju traktuję jako "swą małą ojczyznę" pełną pięknych wspomnień. Staram się nie zapomnieć pięknego języka sąsiadów. Od ponad roku uczę się chińskiego -- tak aby jak przyrzekłem chińskiemu przyjacielowi, profesorowi z Shanghai Jaio Tong University, za parę lat pogawędzić przy kolacji we "wspólnym języku" Państwa Środka. Czas na to hobby coraz trudniej wykroić - zbyt wiele jest obowiązków.

więcej...

Pozostali członkowie zespołu